top of page
Oppdrett - Linkedin bar.jpg

RESERVESTRAUM

Vi tek hand om din reservestraum

Sjøbasert oppdrett

OSSTEK leverar reservestraumsløysingar for sjøbasert oppdrett der det ofte inngår dieselgenerator, batterisystem og tavler.

LEARN MORE
bottom of page