top of page
BUSTADHUS
EKOM

SKIPSINSTALLASJON

IMG_0229.JPG

OSSTEK har lang erfaring frå elektroinstallasjon ombord i skip og bidreg difor til rask feilsøking og reparasjonar av elektriske system og roterande maskiner (el.motorar og generatorar). 

Spesialfelt for OSSTEK er: 

- Generatordrift og elektromotor

- Framdrifts- og kontrollsystem

- Tavler og tavleinstrumentering

- Batteridrift, frekvensomformar og lading av skip

Som registrert elektroinstallatør utfører vi alt av installasjon, reparasjon og vedlikehald av elektriske anlegg ombord i mindre båtar, sjarkar etc. samt større skip. 

 

 

OSSTEK har fordelaktige prisar på elektromateriell og skipskabel. 
 

bottom of page