top of page
BUSTADHUS
EKOM

INDUSTRI

decontactor_marechal_dsn2_278x216.jpg

OSSTEK utførar installasjon og service på industrianlegg både for maritim næring og landbasert næring.

 

Store effekter og lange strekk er noko av det som kjenneteikner denne type anlegg, og krevst god planlegging og design for å sikre fornuftig val av utstyr, som igjenn gir lave investeringskostnadar for kunden. 

bottom of page