top of page

Teknologiske investeringar

Vekst og skalering gjennom aktivt eigarskap

Home: Welcome

Om OSSTEK AS

OSSTEK AS er eit selskap som gjennom teknisk kompetanse og innovasjon, samt lang erfaring frå drift av ulike selskap, investerar i teknologi gjennom aktivt eigarskap i virksomheiter med dyktige og engasjerte medarbeidarar.

 

Den menneskelege "kapital" er utruleg viktig for å kunne utvikle gode løysingar og gode selskap, og er difor eitt av dei viktigaste kriterier for investeringar gjennom OSSTEK AS. 

Porteføljeselskap

Wooden Hut_edited_edited.jpg
Original on Transparent.png
  • Grey LinkedIn Icon

Norwegian company within energy, automation and telecom.

bobler

OSEON

  • Grey LinkedIn Icon

Start-up with a revolutionary system for automatic cleaning of processplants at sea, and on shore.

Referansetenester og produkt

Eksempel på produkt og tenester, som har blitt utvikla indirekte, eller direkte, i OSSTEK AS regi, og som viser litt av kompetansen som ligg i selskapet.  

Oppdrett%2520-%2520Linkedin%2520bar_edited_edited.jpg

ELEKTRISK DESIGN OPPDRETT

Design og prosjektering av komplette elektriske installasjonar og infrastruktur for opprettsanlegg. 

ENGINEERING

Tavlesystem og automasjonssystem

Tavle_edited.jpg

TILKOPLINGS TEKNOLOGI

Lading av elektriske fartøy og distribusjon både på land, fòrflåte og på merdekant. 

Sjå film frå Bellona, ABB og Bremnes Seashoreder vi har levert ladeinfrastruktur til hybrid servicebåt. 

Kabel.png

OSSTEK har utvikla sjølvflytande infrastruktur for både opne merder og lukka merder i oppdrett.

 

INNOVASJON

OSSTEK har utvikla både produkt og løysingar for våre kundar innan maritim industri og oppdrett. 

Oxysmart Connect.png
Home: Tjenester

ELEKTRISK KRAFT

Reservestraum, hybridløysingar, produksjon og distribusjon

20191104_142121.jpg

OM OSSTEK

Investing in the future

OSSTEK er eit privat investeringsføretak som investerar i teknologi som framtida vil vere avhengig av, innan energi, infrastruktur, hav. 


Vår kompetanse og erfaring bidreg til å hjelpe selskap i vår portefølje å utnytte teknologi for å tilpasse sine produkt til krav om miljø og berekraft. 

Original_png.png
Home: About Us
Oppdrett - Linkedin bar.jpg
Home: Contact
bottom of page